top of page

Studenten en senioren leren van elkaar

Jong en oud delen ervaringen tijdens maatschappelijke diensttijd-project MDT Generation Wise 


Elke maandagochtend stapt Maisam de huiskamer van ontmoetgroep de Schakel binnen om een warm koffiemoment te verzorgen voor ouderen uit de buurt Hatert. Als 18-jarige studente Helpende Zorg en Welzijn van ROC Nijmegen vult ze haar maatschappelijke diensttijd in met het project MDT Generation Wise. Dit initiatief, ontstaan uit een samenwerking tussen ROC Nijmegen, Talis, ZZG zorggroep, Sterker sociaal werk en Club Goud, brengt jongeren en senioren samen. 


MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd en biedt jongeren de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en iets te doen voor een ander en/of de samenleving. Bij MDT Generation Wise beleven studenten van Zorg en Welzijn van ROC Nijmegen samen met Nijmeegse senioren een gezellige ochtend of middag. In kleine groepjes organiseren de studenten diverse activiteiten zoals gezamenlijk koken, sporten of muziek maken.


Praatje maken of een spelletje

In de Weezenhof zijn studenten verantwoordelijk voor een wekelijks huiskamercafé. “Ik zorg dat er een gezellige tafel klaarstaat met lekkere koekjes erop”, vertelt Maisam. “Daarna schenk ik de ouderen een kopje koffie of thee in en maak ik een praatje. Als iemand alleen zit of een beetje stilletjes om zich heen kijkt, dan stap ik erop af voor een gesprek. Soms blijkt dat iemand een vervelend weekend heeft gehad of een mevrouw vertelt dat ze twee maanden geleden haar man is verloren. Dan neem ik hen mee voor een wandeling of ik speel een spelletje met ze. Het maakt me echt gelukkig als ik hen weer aan het lachen kan maken.” 

Nieuwe energie in gymlessen voor senioren

Bij Talis-locatie ‘De Blikvanger’ sluit een groep studenten wekelijks aan bij de gymlessen van ouderen. Mede-sporters An (77) en John (78) waardeerden de frisse wind die de studenten meebrengen. "De studenten dachten dat de gym voor ‘oudjes’ wel eenvoudig en makkelijk zou zijn, maar ze moeten zich toch flink inzetten om mee te doen tijdens de gymles! Toen de komst van een nieuwe groep studenten werd aangekondigd, werd daar met veel enthousiasme op gereageerd!" 


Leerrijke uitwisseling tussen generaties

Jesmai Bartels, projectleider van MDT Generation Wise bij ROC Nijmegen, onderstreept: “Dit project schept een band tussen studenten en senioren op een toegankelijke manier. Wij zijn ervan overtuigd dat deze generaties veel van elkaar kunnen leren. Door gezamenlijke activiteiten ontstaan waardevolle gesprekken en verbinding met elkaar. Tegelijkertijd bouwen onze studenten aan hun zelfvertrouwen en professionele houding. Vaardigheden die goed van pas komen voor jongeren die net als Maisam afstuderen in de richting Helpende Zorg en Welzijn.” Levenservaring en wijsheid

Studenten oefenen tijdens het MDT op gesprekken voeren met ouderen. Een vaardigheid die goed van pas komt voor jongeren die net als Maisam afstuderen in de richting Helpende zorg en welzijn’. Maar de studenten leren ook van de levenservaring en wijsheid van de senioren. Maisam: “Ik schoof laatst aan bij ouderen die een gesprek hadden over dat jongeren tegenwoordig meer geduld moeten hebben en meer respect voor ouderen. Het was een leuke, leerzame en ik was het eigenlijk wel met hun standpunt eens.  Dus toen ik de dag erna op de bus stond te wachten, zag ik een oudere vrouw staan. Toen heb ik haar voor laten gaan en een zitplek aangeboden. Daar ga ik voortaan beter op letten.”


Mensen die elkaar nooit tegenkomen

Dat zijn precies de waardevolle momenten waar initiatiefnemers ROC Nijmegen, Talis, ZZG zorggroep, Sterker sociaal werk en Club Goud op hoopten toen ze het project ontwikkelden. “MDT Generation Wise creëert verbinding tussen onze studenten en senioren, mensen die elkaar in het dagelijks leven haast nooit tegenkomen”, vertelt Jesmai Bartels, projectleider MDT Generation WISE van ROC Nijmegen. “Wij geloven dat deze generaties elkaar juist enorm veel te leren hebben. Door samen activiteiten te doen ontstaan er verrijkende gesprekken en verbinding. Tegelijkertijd werken onze studenten aan hun zelfvertrouwen en professionele houding.”

コメント


bottom of page